Preise

ermäßigt voll
JKD-Kickboxing 20,- / 25,- Euro 25,- / 30,- Euro
JKD-Grappling 20,- Euro 25,- Euro
JKD-Trapping 10,- Euro 15,- Euro
FMA-Filipino Kali 25,- Euro 30,- Euro
alle Einheiten 45,- Euro 60,- Euro

 

Menü