Preise

 ermäßigtvoll
JKD-Kickboxing20,- / 25,- Euro25,- / 30,- Euro
JKD-Grappling20,- Euro25,- Euro
JKD-Trapping20,- Euro25,- Euro
FMA-Filipino Kali20,- / 25,- Euro25,- / 30,- Euro
alle Einheiten45,- Euro60,- Euro
Menü